| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Stop wasting time looking for files and revisions. Connect your Gmail, DriveDropbox, and Slack accounts and in less than 2 minutes, Dokkio will automatically organize all your file attachments. Learn more and claim your free account.

View
 

Jäljet:kestävä taidekasvatus tiedote

Page history last edited by Martina Paatela-Nieminen 11 years, 1 month ago

 

Uusin tieto katso http://www.ulapland.fi/insea

 

 

 

TRACES: Sustainable Art Education

InSEA European Regional Research and Development Congress 2010 Rovaniemi  21. - 24.6.2010

 

 

JÄLJET: KESTÄVÄ TAIDEKASVATUS

 

 

Maailmanlaajuisen taidekasvatusjärjestö InSEAn (International Society for Education through Art) Euroopan kongressi järjestetään Rovaniemellä, Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnassa 21.- 24.6.2010.  Kansainvälinen kongressi kokoaa taidekasvatuksen ammattilaisia ja opiskelijoita jakamaan kokemuksia ja tarkastelemaan alamme ajankohtaisia kysymyksiä ja käytäntöjä.

 

Kongressin järjestäminen Suomessa kertoo maamme kuvataidekasvatuksen korkeasta tasosta, joka konkretisoituu perusopetuksen ja lukion kuvataideopetuksen, kuvataidekoulujen ja varhaiskasvatuksen piirissä. Suomalaisille kuvataideopettajille ja opiskelijoille konferenssi tarjoaa tärkeän foorumin osaamisensa esilletuomiseen sekä mahdollisuuden osallistua kansainväliseen alan kehittämiseen. Kongressi rakentuu tieteen, taiteen ja käytännön taidekasvatuksen vuoropuhelulle. Tärkeässä roolissa ovat kuvataideopetuksen arjessa syntyneet kokemukset ja teokset, joista rakennetaan teemallisia näyttelyitä ja esityksiä.

 

Kongressin teema kestävä taidekasvatus liittyy laajemmin kestävään kehitykseen, joka ymmärretään maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaksi yhteiskunnalliseksi muutokseksi. Sen päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvän elämän mahdollisuudet. Muutos sisältää paitsi ekologisen ja ympäristöllisen, myös sosiaalisen, kulttuurisen sekä taloudellisen kestävän kehityksen. Taidekasvattajilla, taiteilijoilla ja tutkijoilla on merkittävä tehtävä kestävän kehityksen rakentamisessa.

 

Taidekasvatus jättää jäljen. Toivomme, että kongressi herättää huomioimaan aikamme keskeisiä haasteita ja innostaa meitä kehittämään uusia ympäristöllisen, sosiaalisen, kulttuurisen ja taloudellisen kestävän taidekasvatuksen muotoja sekä opetuksessa että tutkimuksessa kaikilla taidekasvatuksen osa-alueilla ja työsektoreilla. 

 

Kutsumme kaikkia taidekasvatusalan toimijoita osallistumaan alamme kehittämiseen ja nauttimaan Lapin keskikesästä ja valoisista öistä – sekä jättämään jälkensä kansainvälisen taidekasvatuksen moni-ilmeiseen kuvaan!

 

Lisätietoja:

Timo Jokela, Lapin yliopisto, kuvataidekasvatuksen professori

Timo.Jokela@ulapland.fi

Martina Paatela-Nieminen, Suomen InSEAn puh.joht.

martina.paatela-nieminen@pp.inet.fi

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.